سرد خانه گرم خانه ی هوشمند تولید ماست

جهت تولید ماست و برخی از لبنیات دیگر از قبیل پنیر نیاز به ساخت گرمخانه و سرد خانه است.

که در مدل های قدیمی نیاز به نیروی کار زیاد و حرفه ای جهت تولید می باشد.

اما دستگاه تولیدی بارد صنعت (سردخانه صنعتی)با هوشمند سازی پروسه ی تولید نه تنها نیاز به نیروی کار را کم کرده است بلکه کیفیت محصول نهایی را نیز بالا برده است.

سرد خانه گرمخانه ی هوشمند در حقیقت نوعی سرد خانه صنعتی است که به تابلو برق plcو دریچه های اتوماتیک و تجهیزات گرمایشی و سرمایشی مجهز می باشد و شیر ورودی را از زمان مایه خوردن و شروع عملیات گرمخانه گذاری تا پایان زمان سردخانه به صورت کاملا هوشمند کنترل نموده و به پایان می رساند و نیاز به جا به جا کردن محصول و سرکشی و کنترل در زمان تولید را ندارد.

از مزایای این دستگاه میتوان به نیاز به فضای کم جهت احداث سرد خانه ،نیاز به نیروی کار کمتر و محصول تولیدی با کیفیت بالاتر اشاره نمود.

در ضمن این دستگاه برای اولین بار در ایران توسط بارد صنعت طراحی و تولید گردیده است و در سازمان ثبت مالکیت صنعتی و معنوی به نام ایشان ثبت گردیده است و هر گونه کپی بر داری و مشابه سازی از این دستگاه پیگرد قانونی دارد.
سرد خانه صنعتی اصفهان