سردخانه متحرک

سرد خانه ها را از لحاظ مختلف می توان با یکدیگر مقایسه و طبقه بندی کرد.

یکی از مواردی که می توان نسبت به آن سرد خانه ها را با یکدیگر مقایسه کرد امکان جا به جایی سرد خانه پس از نصب اولیه آن می باشد که در زمان خرید سرد خانه باید به این امر اهمیت ویژه داد شود. سردخانه متحرک نوعی از سردخانه می باشد که امکان جابه جایی را دارد.

البته این نوع سرد خانه نباید با سرد خانه ی پرتابل اشتباه گرفته شود.

سرد خانه ی پرتابل نوعی از سرد خانه است که دارای شاسی فلزی است و کمپرسور و تجهیزات نیز به همراه آن روی شاسی نصب می باشند و امکان جابه جایی آن فقط به صورت یکپارچه و با جرثقیل امکان پذیر است.

اما سردخانه متحرک برای جابه جا شدن باید به طور کامل باز شود و در محل جدید دوباره نصب گردد.

سردخانه های متحرک در ابعاد و اندازه های مختلف ساخته می شوند که شرکت ها بسته به نیازشان میتوانند یک سردخانه متحرک با ابعاد و مشخصات دلخواه خود سفارش دهند.

این نوع سردخانه قابل نصب در انواع مکان های مختلف می باشد.

کل بدنه ی سردخانه متحرک از ساندویچ پانل و به صورت تکه تکه ساخته می شود و در صورت نیاز به جابه جایی، این قطعات از هم باز و در محل جدید نصب می گردند.

البته این را هم نباید فراموش کرد که کف ساندویچ پانلی این نوع سردخانه از معایب آن به شمار می رود و در صورت استفاده نادرست امکان آسیب دیدن آن وجود دارد.

شرکت بارد صنعت سازنده سردخانه صنعتی در پی رضایت مشتریان انواع سردخانه های صنعتی را ارائه می دهد و همچنین سردخانه متحرک در ابعاد و مشخصات مورد نیاز مشتریان را در اختیار آنها قرار می دهد. سرد خانه مواد غذایی نیز یکی دیگر از چندین فعالیت این شرکت در زمینه سردخانه می باشد